Nejnovější články
Nejoblíbenější

Sbíráme víčka na podporu Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat

Sbíráme víčka s E-vičkou na podporu Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat.
Připojte se k naší akci.
Jako Dům knihy KNIHCENTRUM.cz jsme spustili charitativní akci, díky které budeme dlouhodobě podporovat Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat.
V naší kavárně Domu knihy KNIHCENTRUM.cz je připravena nádoba na sběr víček PET lahví. Zapojit se mohou všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných, týraných a nemocných zvířat, protože ta, na rozdíl od lidí, se ozvat nemohou a my musíme být jejich hlasem.
Za darování většího počtu víček si můžete vybrat slevu na knihu či slevu v naší kavárně.


Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat má statut občanského sdružení a v regionu funguje od roku 1990. Byl založen dnes již zesnulým veterinářem MVDr. Milanem Snášilem, po kterém převzal předsednictví v organizaci ostravský veterinář MVDr. Jan Nytra. Od roku 2013 stojí v čele spolku Mgr. Barbora Tocauerová. Sídlo spolku se nachází v Ostravě-Porubě, kde se také konají pravidelné schůze výboru.

Spolek je tvořen dobrovolníky, kterým není lhostejné utrpení a bezmoc zvířat a kteří se v rámci svých možností snaží hájit jejich práva. Aktivním přístupem chtějí měnit situaci k lepšímu, upozorňovat na nedostatky a problémy a zvýšit zájem společnosti o tuto problematiku.

V začátcích, kdy ještě neexistoval ostravský městský útulek pro psy, se členové spolku sami doma starali o opuštěná, nalezená, ztracená, nemocná či týraná zvířata. Zároveň jim také pomáhali nalézt nové domovy prostřednictvím inzerce v novinách nebo vývěsní služby.

Nyní se kromě poskytování azylu potřebným a aktivního vyhledávání nových (a vhodných) majitelů zaměřují především na potlačování případů týrání jedinců, kteří sice zatím svůj domov mají, ale jejichž majitelé jim nevěnují potřebnou péči či si na nich léčí své komplexy.

Snaží se pomáhat v případech týraní zvířat či zanedbání péče, a to většinou na základě informací těch z nás, kteří si všímají, co se děje v našem okolí. Podávají podněty k šetření případů na příslušné kompetentní orgány, případně poskytují rady nebo doporučení ke konkrétním případům. Zasazují se o změnu legislativy (konkrétní zákony, předpisy, vyhlášky a nařízení týkající se ochrany zvířat), která ovlivňuje každodenní život zvířat.

Chtějí, aby zvířata přestala být vnímána jako věci, se kterými mohou jejich majitelé nakládat dle své libosti a bez větších postihů. Zjišťují situaci a monitorují podmínky v útulcích našeho regionu. V krajních případech informují o nesrovnalostech a tlačí zodpovědné orgány ke sjednání nápravy.

Pomáhají s péčí a umisťováním opuštěných zvířat do nových domovů, a to prostřednictvím inzerce v různých médiích a spoluprací s podobně zaměřenými organizacemi.
Do budoucna chtějí vytvořit fungující síť pěstounských rodin, které by byly pro tato zvířata bez domova jakousi přestupní stanicí. Poskytují finanční prostředky soukromým osobám, které na vlastní náklady pečují o větší počet zvířat. Tímto způsobem v současné době přispívají na stravu psů z útulku paní Synkové v Ostravě-Heřmanicích a od 1. června 2009 poskytují finanční podporu kočkám v péči paní Dziadkewicové. Peníze spolku využívají také k financování akutních případů.

Motto:
„Svět je nebezpečné místo k životu; ne kvůli lidem, co jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají."
- Albert Einstein

Přidat komentář