Nejnovější články
Nejoblíbenější

Školní pomůcky zdarma ke každému nákupuBlíží se návrat do školních lavic a KNIHCENTRUM.CZ vás vybaví školními pomůckami.

Od  21. 8. 2017 vám k nákupu nadělíme zdarma buď periodickou tabulku prvků, nebo anglická nepravidelná slovesa, rozvrh hodin, Český jazyk - skladba věty jednoduché. Záleží na vás, co si vyberete.

Nepodceňte nástup do školy a využijte této akce, která potrvá do 30. 9.  2017 nebo do rozdání zásob.

Pravidla a podmínky marketingové akce:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. KNIHCENTRUM.CZ s. r. o., se sídlem Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31781 (dále jen organizátor) organizuje v termínu od 21. 8. 2017 do 30. 9. 2017, nebo do rozdání zásob určeného počtu školních pomůcek, marketingovou akci pod názvem „Školní pomůcky zdarma ke každému nákupu" (dále jen marketingová akce) a tímto stanoví pravidla a podmínky marketingové akce, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách: 

https://www.knihcentrum.cz/skolni-pomucky-ke-kazdemu-nakupu-zdarma

https://www.knihcentrum-blansko.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu

https://www.knihcentrum-brno.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu

https://www.knihcentrum-cesky-tesin.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu

https://www.knihcentrum-hlucin.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu

https://www.knihcentrum-louny.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu

https://www.knihcentrum-opava.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu

https://www.knihcentrum-opava-silesia.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu

https://www.knihcentrum-ostrava.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu

https://www.knihcentrum-praha.cz/skolni-pomucky-zdarma-ke-kazdemu-nakupu


2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE

2.1. Pokud v období od 21. 8. 2017 do 30. 9. 2017, nebo do rozdání zásob určeného počtu školních pomůcek, zákazník nakoupí v knihkupectví KNIHCENTRUM.cz, může dostat 1 ks školní pomůcky zdarma k nákupu dle jeho výběru. K dispozici budou tyto školní pomůcky:

1. Periodická tabulka prvků / chemie
2. Anglická nepravidelná slovesa / předložky
3. Rozvrh hodin / malá násobilka
4. Český jazyk

 2.2. Pro jeden nákup dle pravidel marketingové akce je možné získat pouze jednu školní pomůcku dle výběru zákazníka.

 2.3. Zákazník má nárok vrátit dárek, ale veškeré náklady spojené s vrácením dárku hradí daný zákazník. Dárek lze vrátit na prodejně, ve které nakoupil a zároveň obdržel daný dárek.

 2.4. Zákazník bere na vědomí, že KNIHCENTRUM.cz má na skladě určený počet dárků a marketingová akce platí do rozdání zásob dárků.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení marketingové akce.

3.2. Organizátor marketingové akce není zodpovědný za škody na majetku, na lidech, na věcech, dále za zdravotní újmy způsobené použitím dárku.

3.3. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel, délku trvání, jakož i na zrušení marketingové akce jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.

3.4. Organizátor má právo jednostranně vyřadit zákazníka a jeho nákup z marketingové akce v případě podezření z porušení pravidel marketingové akce nebo použití neregulérních postupů. V případě vyloučení zákazníka z marketingové akce nemá takový zákazník právo na dárek, na úhradu nákladů, škody, které by mu mohly vzniknout.

3.5. Zákazníci vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání dárku nevzniká právní nárok, nelze jej vyměnit za peníze, dárek je neměnný a nevratný, ani není možné ho nahradit jiným dárkem a/nebo poukázkou a zároveň není určen k dalšímu prodeji.  Při vrácení zakoupeného zboží, zákazník musí dárek vrátit.

3.6.Tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.

3.7. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3.8. Tato pravidla marketingové akce nabývají účinnost dnem jejich vyhlášení.

 

V Ostravě dne 21. 8. 2017

Přidat komentář