Nejnovější články
Nejoblíbenější

23.11. v 17:30 - 20:00 h. Večer s vědci. Beseda: prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., Ing. Tomáš Macura, MBA

Večer s vědci:

 

Vyrovnání se s r. 1945, uctění památky padlých ve 2. sv. válce, tábor Hanke

 

Čtvrtek 23. listopadu v 17:30 – 20 hod. – prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Martin Jemelka, PhD., Ing. Tomáš Macura, MBA: Večer s vědci; DŮM KNIHY Knihcentrum.cz

 

Srdečně Vás zveme na první z řady besed „Večery s vědci“ s podnázvem Vyrovnání se s r. 1945, uctění památky padlých ve 2. sv. válce, tábor Hanke.  Besedy jsou připravovány ve spolupráci univerzit a statutárního města Ostrava. Úvodní beseda bude na téma historických událostí roku 1945 a internačních táborů v Ostravě. Hosté pohovoří o osudech ostravských Němců, poválečných událostech a důstojné připomínce obětí v Ostravě.

 
Historička prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. se narodila 1. 4. 1939 ve Zlíně. Během minulého režimu nesměla publikovat, činila tak pod jinými jmény. Stála v čele katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, odborně se zabývá českými dějinami po roce 1938 a historií Ostravska, zejména ekonomickými a sociálními problémy, o čemž na zmiňované fakultě rovněž přednáší.


PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. v současnosti působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Centru pro hospodářské a sociální dějiny. Centrum vzniklo v roce 2008 a je pracovištěm excelentního výzkumu s mezinárodně srovnatelnou kvalitou. Martin Jemelka se specializuje na sociální dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnictva a každodennosti, historickou demografii, regionální a kulturní dějiny a náboženské dějiny. Pravidelně přednáší pro veřejnost, spolupracuje s ostravskými studii ČT a ČRO a pravidelně se věnuje hudební publicistice. Je taktéž autorem několika monografií a řady kapitol a statí v domácích i zahraničních publikacích a periodikách.


Ing. Tomáš Macura, MBA se narodil v roce 1964 v Karviné. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1986), obor finance a úvěr. Absolvoval také Prague International Business School, MBA pro výkonný management (1998) a management na Gustav Käser Training International (2002). Svou pracovní kariéru začínal v roce 1986 jako úvěrový pracovník Státní banky československé, v letech 1989–1998 byl vedoucím finančního odboru v Moravských chemických závodech v Ostravě. Ve firmě Walmark, a. s., Třinec vykonával funkci finančního ředitele (1998–2004) a generálního ředitele (2004–2008). Od roku 2008 byl odborným poradcem Media Marketing Services, a. s., Praha. V politice dosud nepůsobil, k jeho občanským aktivitám patří ochrana a pomoc zvířatům v nouzi. Do Zastupitelstva města Ostravy byl zvolen v komunálních volbách v říjnu 2014 jako bezpartijní na kandidátce hnutí ANO 2011. Primátorem města byl zvolen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Ostravy 6. listopadu 2014.

Večerem bude provázet Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. z Katedry české literatury a literární vědy Ostravské univerzity.

 

                         

 

 

Rezervujte si místo na webových stránkách www.knihcentrum-ostrava.cz/rezervace. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas!

 

Informace o akcích  v DOMĚ KNIHY naleznete také v mobilní aplikaci Moje Ostrava, kterou lze zdarma stáhnout pro Android i iOS

 

Akce v rámci projektu Dům knihy Živě!!! spolufinancuje statutární město Ostrava

 

Chci si rezervovat místo na této akci
Přidat komentář